דלג לתוכן העיקרי
משלוח חינם
מדיניות החזרה של 30 יום
יותר מ 500 מותגים

תנאים ותניות כלליים

התנאים והתניות שלנו:

להלן מידע חשוב אודות רכישות מ- ABOUT YOU.

1. כריתת החוזה

הצגת הסחורה בחנות המקוונת אינה מהווה הצעה חוקית מחייבת אלא קטלוג מקוון בלתי מחייב. באמצעות לחיצה על הלחצן "הזמנה עם התחייבות לשלם", אתה מגיש הזמנה מחייבת לגבי הסחורה שבעגלת הקניות. האישור על קבלת ההזמנה מונפק באופן מיידי עם שליחת ההזמנה ואינו מהווה הסכמה לחוזה. אנו עשויים לקבל את הזמנתך על-ידי שליחת אישור הזמנה בדוא"ל או על-ידי שליחת הסחורה תוך יומיים.

2. הוראות ביטול עסקה

זכות ביטול

זכותך לבטל עסקה תוך 14 יום מקבלת הסחורה או מסמך חובת הגילוי, לפי המאוחר מביניהם, בלי צורך לנמק זאת. לגבי סוגי הלקוחות הבאים, תקופת 14 הימים תוחלף ב-4 חודשים: (i) אדם עם מוגבלות; או (ii) קשיש (בן 65 ומעלה); או (iii) עולה חדש, הכל כפי שמוגדר בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 ובהתאם לתנאיו.

כדי לממש את זכות הביטול, עליך להודיע ​​לנו (ABOUT YOU SE & Co. KG, Domstraße 10, 20095 Hamburg, Germany, מס' פקס: [email protected]) על החלטתך לחזור בך מן החוזה באמצעות הצהרה חד-משמעית (למשל שיגור מכתב בדואר, בפקס או בדוא"ל) או באמצעות קישור הביטול הייעודי שבאתר האינטרנט שלנו. תוכל להשתמש בטופס הביטול המצורף, אך אינך חייב לעשות זאת.

כדי לעמוד בלו"ז הביטול, די בכך שתשלח את הודעתך בנוגע למימוש זכות הביטול לפני תום מועד הביטול.

השלכות הביטול

אם תחזור בך מהזמנה מסוימת, אנו נחזיר לך את כל התשלומים שהתקבלו ממך, לרבות עלויות המשלוח (למעט העלויות הנוספות הנובעות מבחירתך בסוג משלוח שאינו הסוג הזול ביותר של משלוח סטנדרטי שאותו אנו מציעים), ללא דיחוי ובכל מקרה לא יאוחר מ-14 יום מן המועד בו נודע לנו על החלטתך לבטל את ההזמנה. אנו נבצע החזר כאמור תוך שימוש באותו אמצעי תשלום שבו השתמשת לביצוע העסקה הראשונית, אלא אם הסכמת אחרת במפורש; בכל מקרה, לא תחויב בעמלות כלשהן כתוצאה מהחזר כאמור. אנו עשויים לעכב החזר עד שנקבל את הסחורה בחזרה או עד שתספק ראיות לכך ששלחת את הסחורה בחזרה, לפי המוקדם מבין המועדים, אלא אם הדבר אסור על פי הדין החל.

עליך לשלוח בחזרה את הסחורה או למסור אותה לידינו, ללא דיחוי.

תישא באחריות אך ורק לירידת הערך של הסחורה הנובעת משינועה מלבד ולא בגין מה שנדרש כדי לקבוע את האופי, המאפיינים והתפקוד של הסחורה.

טופס ביטול לדוגמה

מלא והחזר טופס זה רק אם ברצונך לבטל הזמנה, ל-:
ABOUT YOU SE & Co. KG, Domstraße 10, 20095 Hamburg, Germany, מס' פק: [email protected]
אני/אנחנו* מודיעים בזאת כי אני/אנחנו* מבטלים את ההזמנה שלי/שלנו:

למכירת המוצרים הבאים*:
למתן השירות הבא*:
הוזמן ב*/התקבל ב*:
שם הצרכן/ים:
כתובת הצרכן/ים:
חתימה של צרכנ/ים רק אם טופס זה נמסר כטופס נייר:
תאריך________________________________

*מחק את המיותר.


3. שלילת זכות הביטול:

זכות הביטול אינה קיימת עבור הזמנות לאספקת סחורה (i) המיוצרת לפי מפרט הצרכן או מותאמת אישית באופן ברור, או (ii) שעלולה להתקלקל או שתוקפה עשוי לפקוע במהרה, או (iii) סחורה ארוזה שאין אפשרות להחזירה ולא ניתן למכור אותה מחדש מסיבות של בריאות וגיהות, בתנאי שהוצאה מאריזתה לאחר המסירה.

4. זכות החזרה מרצון עד 30 יום מקבלת הסחורה:

מלבד זכות הביטול שהוזכרה לעיל, אנו מעניקים לך ערבות החזרה מרצון לתקופה של 30 ימים מקבלת הסחורה. תוכל גם לבטל את החוזה בתום תקופת הביטול של 14 יום על ידי החזרת הסחורה אלינו תוך 30 ימים מקבלתה (התקופה מתחילה ביום שלאחר קבלת הסחורה), כל עוד הסחורה נמצאת באריזתה המקורית והיא שלמה, כל עוד לא נעשה בה שימוש ולא נגרם לה נזק וכל עוד אינה בגדר סחורה שיוצרה לפי מפרט הצרכן או תוך התאמה אישית ברורה. כדי לעמוד בלו"ז ההחזרה, די לשלוח אותה אלינו. יש לשלוח את הסחורה בחזרה אל: Asendia Germany GmbH About You Postfach 44 62 53244 Bonn Germany
זכות ההחזרה מרצון אינה משפיעה על זכויותיך ותביעותיך החוקיות. זכויות הביטול והאחריות החוקיות שלך ימשיכו לעמוד בעינן.

5. משלוח ומכס

תהליך השחרור מהמכס של סחורות מיובאות במדינת היעד יבוצע ויתואם על ידי ABOUT YOU. עמיל מכס יצהיר על הייבוא ​​עבורך ובמקומך. שחרור הסחורה יתקיים אך ורק בכמויות ביתיות בלבד והסחורה תונפק לצרכני קצה בלבד. שימוש צבאי לא מורשה בסחורה אסור בהחלט.

6. אחריות

אם הסחורה שסופקה פגומה, אתה זכאי לפיצויי האחריות הקבועים בחוק. ABOUT YOU אינה מעניקה שום אחריות נוספת כנגד פגמים מעבר לזכויות הקבועות בחוק.

7. עלות המשלוח

ההזמנה שלך מ- ABOUT YOU תשלח ללא תשלום.

8. תשלום

בדרך כלל ההתשלום יבוצע באמצעות PayPal, כרטיס אשראי (מאסטרקארד, ויזה, אמריקן אקספרס וישראכרט) או כרטיס חיוב. אין הנחות על מזומן במקרה של תשלום מיידי. אנו שומרים לעצמנו את הזכות להציע אופני תשלום ספציפיים אך ורק עבור המשלוח המבוקש, למשל, שיטות הקשורות לדירוג האשראי המתאים כדי לגדר את סיכון האשראי שלנו.

תשלום באמצעות PayPal

אתה משלם ישירות דרך חשבון ה- PayPal שלך. מיד עם שיגור ההזמנה שלך, תועבר ל- PayPal כדי לשלם את שווי ההזמנה. ברגע שחשבון ה-PayPal שלנו יקבל הודעה הדבר ההרשאה שלך, המשלוח יתחיל - בתלות בזמן המשלוח שצויין לגבי הסחורה. עם ביצוע המשלוח, חשבון ה- PayPal שלך, לאחר ניכוי ההנחות, אם היו, ניכוי השוברים וכדומה, יחויב בסכום החיוב בפועל. סחורות שיוצרו לפי מפרט הלקוח או סחורות מותאמות אישית יובילי לחיוב מיידי של חשבון ה- PayPal שלך בסכום החיוב לאחר ניכוי הנחות, שוברים וכו'.

תשלום באמצעות כרטיס אשראי וכרטיס חיוב

אתה משלם באופן מיידי בזמן תהליך ההזמנה על ידי הזנת פרטי הכרטיס שלך. עם ביצוע המשלוח, כרטיסך, לאחר ניכוי ההנחות, אם היו, ניכוי שוברים וכדומה, יחויב בסכום החיוב בפועל. סחורה שיוצרה לפי מפרט הלקוח או סחורה מותאמת אישית יובילו לחיוב מיידי של כרטיסך בסכום החיוב בפועל לאחר ניכוי הנחות, שוברים וכו'.

9. מחירים

המחירים שלנו הם בדולר ארה"ב ואינם כוללים מע"מ סטטוטורי, מכסים מותאמים אישית ומסים אחרים. למען הסר ספק, ABOUT YOU אינה אחראית למכסים ומסים שישולמו לרשויות המקומיות.

10. שמירת בעלות

הסחורה תשאר בבעלותנו עד לתשלום המלא בגינה.

11. תקשורת אלקטרונית

אתה מסכים לכך שתקשורת הקשורה להזמנה תהיה באמצעים אלקטרוניים.

12. שפה חוזית / אחסון נוסח ההזמנה

החוזה נערך בשפה העברית. נוסח ההזמנה אינו נשמר אצלנו ולא ניתן עוד לגשת אליו עם סיום תהליך ההזמנה. עם זאת, תוכל להדפיס את נוסח ההזמנה שלך מיד לאחר הגשתה.

13. זהות הספק


ABOUT YOU SE & Co. KG, Domstraße 10, 20095 Hamburg, Germany, בית המשפט המקומי של
המבורג HRA 126781, מיוצג על ידי: ABOUT YOU Verwaltungs SE, בית המשפט המקומי של המבורג
HRB 171601, מועצת המנהלים: Sebastian Betz, Tarek Müller, Hannes Wiese; יו"ר וועדת הביקורת:
Sebastian Klauke
Download the General Terms and Conditions as a PDF
Print the General Terms and Conditions
Download PDF-Reader

>